t  Terug naar beginpagina

U kunt op de plaatjes klikken voor een vergroting!!!

Hieronder staan alle tekeningen waar een mooi geboortebord van gemaakt kan worden.

Alles is door Jansen-Geboorteborden zelf getekend,

dus uniek en u bent de eerste die dit bord in de tuin heeft staan!!

 

Tekeningen om een mooi geboortebord van te maken!!

 

Uw eigen hond bij een wieg

01

©copyright Jansen-Geboorteborden

word aangepast

aan uw eigen hond

 

Vrolijke baby in wieg

02

©copyright Jansen-Geboorteborden

kan ook in het blauw gemaakt worden

 

giraffe's met baby giraffe in wieg

03

©copyright Jansen-Geboorteborden

 

Zeepaardje 04

 ©copyright Jansen-Geboorteborden

 

 

 

Copyright © 2019, Jansen-Geboorteborden. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieėn, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jansen-Geboorteborden