t  Terug naar beginpaginaU kunt op de plaatjes klikken voor een vergroting!!!

 

 

Beertje met luier blauw

001

 

 

Beertje Ūn hart roze

002

Beertje in luchtballon

003

Beertje met blauwe balonnen

004

Beertje slapend op kussen

005

 

Beertje met te grote trui

006

 

       

Copyright © 2019, Jansen-Geboorteborden. Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen
of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jansen-Geboorteborden